Optična površinska plošča

  • Optic Vibration Insulated Table

    Optična miza z izolacijo vibracij

    Znanstveni eksperimenti v današnji znanstveni skupnosti zahtevajo vse natančnejše izračune in meritve.Zato je za merjenje rezultatov poskusa zelo pomembna naprava, ki jo je mogoče relativno izolirati od zunanjega okolja in motenj.Lahko popravi različne optične komponente in opremo za mikroskopsko slikanje itd. Platforma za optične eksperimente je postala tudi izdelek, ki ga je treba imeti v znanstvenoraziskovalnih poskusih.